Tudnivalók a szolgáltatóváltásról
       

 •  

  A szolgáltatóváltásról

  •   Mikortól lép életbe a szolgáltatóváltás és mit takar pontosan az átadás-átvétel?

   Az átvétel időpontjában, 2016. január 1-jétől az Ön és az E.ON Energiaszolgáltató Kft. közötti földgáz egyetemes szolgáltatási szerződés – elszámolási kötelezettségük fennmaradása mellett – a törvény  erejénél fogva megszűnik.

   A FŐGÁZ-zal ezzel egyidejűleg ugyancsak a törvényből adódóan határozatlan időre földgáz egyetemes szolgáltatási szerződése jön létre, így ezzel kapcsolatban Önnek nincs teendője, szerződéses adatai automatikusan átkerülnek a FŐGÁZ-hoz, és társaságunk nyújtja az Ön számára a földgázszolgáltatást.

   A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) a törvényben rögzítetteknek megfelelően, biztosítva a folyamatos, zavartalan szolgáltatást határozta meg az átadás időpontját, 2016. január 1. reggel 6.00 órát. 

  •   Minden földgázfogyasztót érinti ez a változás?

   Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. egyetemes földszolgáltatásban vételező ügyfeleit érinti a változás.

  •   Mikortól szűnik meg az E.ON egyetemes szolgáltatási engedélye?

   Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. földgáz egyetemes szolgáltatási engedélye 2016. január 1-jétől szűnik meg, a felhasználókat a FŐGÁZ látja majd el. 

  •   A FŐGÁZ lesz a földgázszolgáltatóm?

   Igen, az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató szakmai irányítása alatt álló, immár országosan működő FŐGÁZ egyetemes szolgáltató kész arra, hogy az Ön földgázellátását biztosítsa a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) kijelölő határozata alapján.

  •   Mit kell tudni a FŐGÁZ-ról és az ENKSZ-ről?

   Jelenleg Magyarországon az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. szakmai irányítása alatt álló FŐGÁZ Zrt. rendelkezik olyan engedéllyel, amellyel az egész ország területén nyújthat földgáz egyetemes szolgáltatást. Az állami tulajdonban lévő társaság rendelkezik a szükséges gázforrásokkal, széleskörű egyetemes szolgáltatói tapasztalata alapján megfelelő színvonalon biztosítja a földgázellátást ügyfelei számára. A FŐGÁZ-ról további információkat a vállalat weboldalán olvashat. 

   www.fogaz.hu
   www.enksz.hu

  •   A szolgáltatóváltás miatt változik a gáz ára?

   A szolgáltatóváltással összefüggésben a földgáz ára nem változik. A földgáz árát elosztási területenként az egyetemes szolgáltatásban a nemzeti fejlesztési miniszter rendeletben határozza meg.

  •   Kapok írásban is tájékoztatót a szolgáltatóváltásról?

   Az E.ON és a FŐGÁZ is minden ügyfelét írásban tájékoztatja az Őt érintő változásokról 2015. december és 2016. február között levélben és az aktuális számlák mellett.

  •   Hol találok részletes információt a váltásról, teendőimről?

   A FŐGÁZ (http://szolgaltatovaltas.fogaz.hu/eon) és az E.ON (http://www.eon.hu/szolgaltatovaltas/ ) tematikus weboldalán, a szolgáltatók ügyfélkapcsolati elérhetőségein, továbbá az Önnek küldött írásos tájékoztatókban.

  •   Ha a FŐGÁZ nevében keres valaki engem, hogyan bizonyosodhatok meg róla, hogy tényleg az Ő nevükben jár-e el?

   Személyes megkeresés esetén minden esetben előzetesen írásban tájékoztatjuk Önt az időpontról. Ha sor kerül személyes felkeresésre, munkatársunk igazolni fogja, hogy megbízással és jogosultsággal rendelkezik munkájához.

 •  

  Legfontosabb ügyintézési tudnivalók, folyamatban lévő ügyek

  •   A szolgáltatóváltás előtt kell keresnem a FŐGÁZ-t?

   Nem, a szolgáltatóváltás előtt nem kell keresnie a FŐGÁZ-t, de javasoljuk, hogy a változásokkal kapcsolatos információkat folyamatosan kövesse figyelemmel, írásos tájékoztatóinkat figyelmesen olvassa el.

  •   A szolgáltatóváltás után - az első számla kézhezvételéig - kell keresnem a FŐGÁZ-t?

   A számlákat az E.ON-tól kapott adatok alapján fogjuk az Ön számára elkészíteni. Annak érdekében, hogy a számlát időben, megfelelő tartalommal és címre kaphassa, kérjük, hogy adatai esetleges változásait mindenképpen jelezze 2016 januárjában a FŐGÁZ-nál. A FŐGÁZ első számláját legkorábban 2016. február közepétől várhatja.

  •   Milyen ügyben kereshetem az E.ON, és milyen ügyben a FŐGÁZ ügyfélszolgálatát 2016. január 1. után?

   2016. január 1-jétől az egyetemes földgázszolgáltatói tevékenységet a FŐGÁZ látja el. A januári, illetve az azt követő időszak fogyasztás számlázásával, mérőállás-bejelentéssel, ügyfélváltozással kapcsolatban a FŐGÁZ-t kell keresni.

   A korábbi számlákkal, illetve a 2016. január-február hónapban megkapott E.ON végszámlával és egyéb hátralékokkal kapcsolatban továbbra is az E.ON Ügyfélszolgálatot kell keresni az www.eon.hu honlapon feltüntetett elérhetőségeken!

    
  •   Társasházban lakom. Van-e bármilyen teendőm a FŐGÁZ felé?

   Amennyiben Önnek nincs saját gázmérője, nincs külön teendője. Ezekről a közös képviselőt, illetve a földgázszolgáltatással kapcsolatos ügyekben a szolgáltató nyilvántartásában szereplő kapcsolattartót tájékoztatjuk. Ha Ön a szerződő fél, részletes tájékoztatást kap.

  •   Ha tartozásom van/lesz az E.ON felé, meghiúsítja ez a szolgáltatóváltást?

   Nem, azonban a fennálló tartozását az E.ON felé Önnek rendeznie kell. 

  •   A jelenlegi fogyasztási helyem ki van zárva a szolgáltatásból. Kezdeményezhetem a szolgáltatás ismételt beindítását? Milyen feltételek mellett?

   Ha az Ön felhasználási helye az E.ON-tól tartozás miatt kikapcsolt felhasználási helyként kerül át a FŐGÁZ-hoz, akkor kérheti majd a visszakapcsolást, ha az E.ON-nál rendezte tartozását és ezt a kapott dokumentummal igazolja a FŐGÁZ felé.

   Ha a szolgáltatás műszaki okból szünetel, a visszakapcsolást a műszaki ok elhárítását követően az elosztó társaságnál kezdeményezheti.

    
  •   2015-ben köthetek még egyetemes szolgáltatási szerződést az E.ON-nal?

   A MEKH arról is rendelkezett, hogy az átadó szolgáltató, azaz az E.ON Energiaszolgáltató Kft. új bekapcsolás során már nem köthet a felhasználókkal egyetemes szolgáltatási szerződést, így 2015. augusztus 1-jétől az új bekapcsoláshoz szükséges szolgáltatási szerződést már a FŐGÁZ-zal kell megkötni. A szerződéskötési tevékenységet az E.ON Ügyfélszolgálati Kft. végzi a FŐGÁZ megbízásából.

 •  

  Ügyfélszolgálatok

  •   Lesznek-e, vannak-e lakóhelyemhez közel FŐGÁZ ügyfélszolgálatok?

   Igen, a személyes ügyfélkapcsolati pontok listáját itt találja meg: 

   http://www.fogaz.hu/Ugyfelszolgalat-kereso

   Új FŐGÁZ ügyfélszolgálati irodák 2016. január 4-étől a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban:

    

   Pécs

   Mária utca 3.

   Szekszárd

   Széchenyi utca 55-57.

   Kaposvár

   Teleki utca 15.

   Dunaújváros

   Magyar út 11. (Park Center)

   Székesfehérvár

   Budai út 49-51.

   Veszprém

   Budapest út 6.

   Zalaegerszeg

   Kossuth Lajos utca 25-27.

   Nagykanizsa

   Zrínyi Mikós utca 15.

  •   Hol intézhetem személyesen az ügyeimet a szolgáltatóváltást követően?

   A földgázszolgáltatással kapcsolatos ügyeit a FŐGÁZ ügyfélkapcsolati pontjain intézheti (https://www.fogaz.hu/elerhetosegek).  A szolgáltatóváltást megelőző függő földgáz ügyekkel (pl. számlatartozás), illetve a végszámlával kapcsolatos kérdésével, valamint minden más, az E.ON-tól igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban továbbra is az E.ON-hoz fordulhat. Elosztói ügyekben továbbra is a területileg illetékes földgázelosztói engedélyeshez kell fordulnia.

    

  •   Mehetek a szolgáltatóváltást követően is az E.ON személyes ügyfélszolgálati irodáiba?

   A szolgáltatóváltást megelőző függő földgáz ügyekkel (pl. számlatartozás), illetve a végszámlával kapcsolatos kérdésével, valamint minden más E.ON-tól igénybe vett szolgáltatással kapcsolatban továbbra is az E.ON-hoz fordulhat. Elosztói ügyekben a területileg illetékes földgázelosztói engedélyest kell keresnie.

  •   Miért érdemes a FŐGÁZ online ügyfélszolgálatára beregisztrálni?

   Online ügyfélszolgálatunkon a leggyakrabban előforduló ügyek elintézését biztosítjuk. Használatával időt és energiát takaríthat meg, hiszen egyszerű, gyors, ráadásul éjjel-nappal rendelkezésére áll. A regisztráláshoz szükséges adatokat az első FŐGÁZ-számláján találja majd meg.

 •  

  Szerződés, személyes adatok

  •   Mindenkivel új szerződést köt a FŐGÁZ?

   Az E.ON ügyfeleinek egyetemes földgáz-szolgáltatási szerződései automatikusan megszűnnek, míg a FŐGÁZ-zal a szerződés az átadás időpontjában a törvény erejénél fogva létrejön.

  •   A FŐGÁZ milyen adatokat kap meg rólam?

   Az E.ON a törvényben meghatározott ügyféladatokat adja át a FŐGÁZ-nak. A E.ON és a FŐGÁZ együttműködik a felhasználókra vonatkozó adatok, információk átadásában, melynek folyamata automatikus és jogilag szabályozott.

  •   A levelezési címem más, mint a felhasználási hely címe. A FŐGÁZ is a levelezési címemre küldi az értesítéseket?

   Igen, ha az E.ON-nál megadott eltérő számlázási és levelezési címet, akkor a FŐGÁZ is arra a címre küldi majd a számlákat és az értesítéseket.

 •  

  Gázszolgáltatás folyamatossága, minősége

  •   Számíthatok gázkimaradásra, gázszünetre a szolgáltatóváltás miatt?

   Nem, az Ön földgázellátása folyamatos és biztonságos marad.

  •   A gáz minőségében lesz bármilyen változás?

   Nem, hiszen az Ön földgázelosztója, a gázhálózat üzemeltetője változatlan marad.

  •   Ha gázszivárgást tapasztalok, gázszagot érzek, akkor a jövőben kit, milyen telefonszámon kell hívnom?

   Az Ön földgázelosztója változatlan marad, így továbbra is az eddig ismert telefonszámot kell hívnia.

  •   Szükséges-e a szolgáltatóváltás alkalmával bármilyen műszaki beavatkozást tenni a hálózatban, a gázkészülékekben?

   A váltás miatt nincs szükség műszaki beavatkozásra.

 •  

  Gázmérő és annak leolvasása

  •   A szolgáltatóváltás miatt lecserélik a mérőket?

   Nem, a váltás miatt nincs szükség mérőcserére.

  •   A szolgáltatóváltás után a FŐGÁZ olvassa le a mérőt?

   Nem. A területileg illetékes elosztók továbbra is az E.ON helyi leányvállalatai, illetve a MAGÁZ. Ők végzik többek között a hálózat karbantartását, fejlesztését, a hibaelhárítást, illetve a mérőórákhoz kapcsolódó egyéb feladatokat, a mérő leolvasását és a mérőcserét is.

  •   A váltás utáni időszakot követően legközelebb mikor lesz nálam mérőleolvasás?

   A leolvasás időpontjára vonatkozó információkat gázszámláján a következő leolvasás várható időpontja résznél találja meg. Elszámoló számlát az éves leolvasást követően küldünk.

 •  

  Gázmérő állásának bediktálása

  •   Kell-e a szolgáltatóváltás miatt a mérőállásomat bejelentenem?

   A mérővel rendelkező ügyfeleknek 2015. december 1. és december 31. között az E.ON által megadott elérhetőségeken a mérőállásukat célszerű bejelenteni. A mérőállás bejelentése hozzájárul ahhoz, hogy a 2015. december 31-i fordulónapra becsült mérőállás minél inkább megközelítse az átadás időpontjának tényleges mérőállását.

   Kérjük, vegye figyelembe, hogy az E.ON végszámla azonban nem az Ön által bejelentett mérőállás alapján készül, hanem a 2015. december 31-i fordulónapra becsült mérőállás alapján.

   A becsült mérőállás megállapítása az Ön földgázelosztójának a feladata, amely a legutoljára leolvasott mérőállás és a korábbi fogyasztási szokásainak figyelembevételével illetve az E.ON és a FŐGÁZ által, a jogszabályi keretek között kötött megállapodása alapján történik. Az így becsült érték a törvény szerint nem képezheti reklamáció alapját.

   A mérőállás diktálás azért is fontos, mert a FŐGÁZ által kiállított első számla induló mérőállásának meg kell egyeznie az E.ON által kiállított végszámla záró mérőállásával, amelyet módosítani a későbbiekben nem tudunk. 

    
  •   Minden hónapban diktáltam a mérőállásomat az E.ON-nak. Mit tegyek, hogy a FŐGÁZ-nak is diktálhassak? Milyen módon diktálhatok?

   Ha Ön az E.ON-nál havi diktálás alapján kapta a számlát („Pontannyi” elszámolási mód), akkor a FŐGÁZ is ezt a számlázási módot fogja alkalmazni. A diktáláshoz szükség lesz a felhasználói azonosítókra, amiket az első FŐGÁZ-számlán talál meg. Az azonosítók hiánya miatt az első hónapban még nem lesz lehetőség a mérőállás diktálására, ezért az első számlát becsült fogyasztás alapján fogjuk kiállítani. Ezt követően azonban a szokásos módon és időszakban, de már a FŐGÁZ-nak tud mérőállást diktálni a következő elérhetőségeken: 

   Az Ön mérőállás-diktálási időszakát a havi számlákon megtalálja.

 •  

  Számla kiegyenlítése

  •   Egyedi átutalással szeretném fizetni a FŐGÁZ-számlámat. Mire ügyeljek?

   Ha átutalással fizet, kérjük, hogy a számla pontos összegét az adott FŐGÁZ-számlán szereplő bankszámlára utalja, a számlán az egyedi utaláshoz megadott azonosítók felhasználásával. 

  •   Mikortól kell a FŐGÁZ-nak fizetnem?

   A FŐGÁZ első számláját legkorábban 2016. február közepétől várhatja. A FŐGÁZ által kiállított első számla induló mérőállásának meg kell egyeznie az E.ON által kiállított végszámla záró mérőállásával.

  •   Mit tegyek, ha becsengetnek hozzám, és azt mondják, hogy az E.ON-tól vagy a FŐGÁZ-tól jöttek pénzt beszedni, papírokat aláíratni stb.?

   A FŐGÁZ és az E.ON minden szükséges teendőről előzetesen értesítést küld, beleértve azt az esetet is, amikor Önt személyesen keresi fel munkatársunk, megbízottunk. Értesítés nélkül jelentkezőket ne engedjen be. Készpénzbeszedés az ügyfélnél nem történik.

  •   Bankszámlámról csoportos beszedéssel fizettem az E.ON számlámat. A FŐGÁZ-nál is így szeretném. Van bármilyen teendőm?

   Ha Ön korábban megbízást adott bankjának, hogy az E.ON által kiállított földgázszámláit csoportos beszedéssel egyenlítse ki, akkor megbízása a FŐGÁZ-számlák kiegyenlítésére is érvényes lesz. 

   Néhány ügyfelünknél előfordulhat, hogy megbízása nem érkezett meg a FŐGÁZ-hoz. Abban az esetben tehát, ha a tőlünk kapott első számlájához Ön mégis kap csekket, új megbízást kell adnia a bankjának a FŐGÁZ számára, az első számlán szereplő azonosítókkal.

   Abban az esetben, ha Ön a megbízását időközben törölte, a FŐGÁZ mégis olyan számlát állított ki Önnek, amelyen fizetési módként csoportos beszedés szerepel, kérjük, hogy a fizetési adatok pontosítása érdekében ezt jelezze ügyfélszolgálatunk részére. A számlát kifizetheti egyedi banki átutalással vagy kérésére csekket küldünk.

   Kérjük, hogy biztosítsa folyószámláján a számla összegének megfelelő fedezetet, és szükség esetén módosítsa a beszedési limitet, hogy a beszedés sikeresen megtörténhessen. 

    
  •   Postai csekkel fizettem az E.ON számlámat. A FŐGÁZ-nál is így szeretném. Van bármilyen teendőm?

   Nincs, a megszokott módon intézkedjen a befizetésről.

  •   Az E.ON-nál nem lakossági folyószámláról fizettem, de a FŐGÁZ-nál szeretnék így fizetni. Mi a teendőm?

   Az első FŐGÁZ-számla kézhezvétele után – amennyiben korábban nem csoportos beszedéssel fizetett – a FŐGÁZ-számlán szereplő felhasználó azonosító megadásával adhat beszedési megbízást számlavezető bankjának. A FŐGÁZ Zrt azonosítója: A10897830.

 •  

  Számlázási információk

  •   Kapok az E.ON-tól végszámlát és az milyen mérőállás alapján készül?

   Igen. Az E.ON végszámla 2015. december 31-i fordulónappal, becsült mérőállás alapján készül, amelyet 2016. január végén, február elején postáznak Önnek.  

  •   Mikor kapok először számlát a FŐGÁZ-tól?

   Legkorábban 2016. február közepén fog a FŐGÁZ-tól számlát kapni. Amennyiben március végéig nem érkezik Önhöz számla, kérjük keresse ügyfélszolgálatunkat.

  •   Hogyan néz ki a FŐGÁZ számla?

   A jogszabályoknak megfelelően kerül kiállításra. A minta számla itt tekinthető meg:

   www.fogaz.hu/Egyetemes-Szolgaltatas/Ugyintezes/Szamlazas/Szamlamagyarazat


  •   Milyen fogyasztásról szól az első FŐGÁZ számla?

   Mérővel rendelkező ügyfelek esetén az első számlában kiszámlázásra kerül a januári és a februári alapdíj, valamint a január 1-jétől kezdődő időszakra megállapított, becsült fogyasztás ellenértéke.

  •   Éves elszámolásban vagyok, változik a részszámlán szereplő mennyiség a szolgáltatóváltással összefüggésben?

   Ha Ön az E.ON-nál a havi egyenlő részszámlázást választotta („Mindigannyi” elszámolási mód), akkor a FŐGÁZ-nál is havi egyenlő mennyiségről fogunk Önnek részszámlákat küldeni.

   A december 31-ei végszámla megtöri az elszámolási év folyamán kiegyenlített számlázást.

   • Ha Önnél az év első felére esik az éves leolvasás, akkor az E.ON által készített végszámlája nagy valószínűséggel alacsonyabb lesz, mintha egy esedékes részszámlát kapna. Ennek oka, hogy a magasabb fogyasztású téli hónapok a szolgáltatóváltás utáni időszakra esnek. Azáltal, hogy e téli hónapok a FŐGÁZ-zal elszámolandó időszakba kerülnek, az éves leolvasásig a szokásosnál magasabb részszámlákra számíthat.
   • Ha Önnél az év második felére esik az éves leolvasás, akkor az E.ON által készített végszámlája nagy valószínűséggel magasabb lesz, mintha egy esedékes részszámlát kapna. Ebben az esetben az éves leolvasásig a szokásosnál alacsonyabb részszámlákra számíthat a FŐGÁZ-tól.

   A részszámlák mennyiségének módosításával szeretnénk elkerülni, hogy a szolgáltatóváltást követő első éves leolvasás alapján készült elszámoló számla fizetendő összege akár jelentősen magasabb legyen a megszokott havi részszámláknál vagy, hogy túlfizetést előidéző részszámlákat küldjünk. Aktuális fogyasztói szokásainak ismeretében Ön is változtathat évente egyszer a részszámla mennyiségén, hogy elkerülje a túlfizetést, illetőleg az alulfizetést.

   A 2016-ban esedékes éves leolvasást követően visszaállunk a 11 egyenlő, a korábbiakhoz hasonló mennyiségű felhasználást elszámoló részszámlák küldésére.

    
  •   Évente egy alkalommal fizettem gázszámlát az E.ON-nak. Ez a jövőben is így marad?

   Ha Ön az E.ON-tól eddig évente csak egyszer, az éves leolvasást követően kapott számlát, akkor a következő éves leolvasásig a FŐGÁZ sem fog számlázni.

   A leolvasást követően azonban ez megváltozhat. Ha nincs fogyasztása, akkor továbbra is évente egyszer, az éves leolvasást követően, ha van fogyasztása, akkor havonta vagy negyedévente fogunk Önnel elszámolni.

    
  •   Mikor kapok a FŐGÁZ-tól elszámoló számlát?

   Az elszámoló számlát a FŐGÁZ-tól is az éves egyszeri mérőleolvasás után várhatja. Amennyiben 2016. január hónapban van az éves leolvasása, akkor a leolvasott mérőállásról készített elszámoló számlát várhatóan februárban kapja kézhez.

  •   Módosíthatom-e a FŐGÁZ által meghatározott részszámlaértékeket?

   Igen, évente egy alkalommal, az első számla kézhezvétele után.

  •   Az E.ON-nál korábban elektronikus számla (pl. Távszámla, Díjnet) szolgáltatást vettem igénybe. Milyen elektronikus számla bemutatási lehetőségeim vannak a FŐGÁZ-nál? Mi a teendőm?

   A jövőben a FŐGÁZ saját és a Díjnet e-számla szolgáltatása áll az Ön rendelkezésére. Az első FŐGÁZ-számlán szereplő adatokkal regisztrálhat ezekre a szolgáltatásokra. 

 •  

  Kedvezmények, védendő ügyfelek

  •   A szolgáltatóváltást követően jár a nagycsaládos kedvezmény?

   Igen, a kedvezmény továbbra is jár, ezzel kapcsolatban nincs teendője.

  •   Védendő státuszban vagyok az E.ON-nál. A szolgáltató váltással megszűnik a védendő státuszom?

   Nem, Ön továbbra is védendő státuszban marad.

  •   Van-e lehetőségem a FŐGÁZ-nál megtakarítani a gáz árából?

   A FŐGÁZ ügyfelei akár 6%-os kedvezményt kaphatnak a földgázszámlából. A részleteket keresse a szolgaltatovaltas.fogaz.hu/eon oldalon, a Megtakarítás menüpontban.

    
  •   Új FŐGÁZ ügyfélként igényelhetem majd a FŐGÁZ által nyújtott egyéb szolgáltatásokat?

   Igen, ezeket a jövőben Ön is igényelheti. A FŐGÁZ megtakarítást és biztonságot nyújtó szolgáltatásairól.

 •  

  Információk előrefizetős mérővel rendelkező ügyfeleknek

  •   Használhatom a meglévő Őrláng Kártyámat feltöltésre?

   Egyelőre igen. A későbbiekben majd külön értesítjük, ha a kártyákat le kell cserélni FŐGÁZ-osra.

  •   Hol tudom a jövőben a kártyámat feltölteni?

   Az ügyfélszolgálati állandó irodákon és a Lapker hálózatában

   https://www.fogaz.hu/Egyetemes-Szolgaltatas/Ugyintezes/Fizetes/Elorefizetos-mero 

    

  •   Az EON-nál 2016 január 1-je előtt feltöltöttem a kártyámat. Fel tudom ezt használni a jövőben?

   Igen, az E.ON-tól vásárolt mennyiség teljes egészében felhasználható lesz.

  •   Az EON-nál tartozás miatt kaptam előrefizetős mérőt, és azt a feltöltések során törlesztettem. Ez meg fog változni?

   Igen, mert a keletkezett tartozása továbbra is az EON-nál marad, azt feléjük kell törlesztenie. A FŐGÁZ felhasználójaként addig, amíg nincs a FŐGÁZ felé tartozása, a befizetett teljes összeg földgázvásárlásra és havidíjra fordítható.

  •   Az EON-tól mindig kaptam SMS-ben értesítést, ha megérkezett a támogatásom. Most nem kaptam SMS-t, miért?

   A FŐGÁZ nem küld külön értesítést, ha a folyószámlájára támogatás érkezik, de a feltöltésekkor figyelembe vesszük, ha már beérkezett a folyószámlára.

  •   Az EON-nál a töltések után a számlán mindig szerepelt a mérőállás, most ezt nem találom.

   Az E.ON-tól eltérően a FŐGÁZ a feltöltések után részszámlát állít ki, amiben a feltöltött mennyiség szerepel, de mérőállás nem. Mérőállás alapján csak az éves egyszeri leolvasáskor számolunk el a felhasználókkal.

  •   Meghibásodott az előrefizetés mérőm, kihez tudok fordulni?

   Kérjük, hogy a területileg illetékes elosztótársasághoz forduljon hibaelhárítás ügyében.

  •   Elvesztettem a feltöltőkártyámat, hol kaphatok egy másikat?

   Minden személyes állandó ügyfélszolgálati irodán lehetősége van erre.