Szolgáltatóváltási tudnivalók az E.ON korábbi ügyfeleinek
Utolsó módosítás: 0001.01.01
       

Új egyetemes földgázszolgáltatója, a FŐGÁZ üdvözli Önt!
 

Tájékoztatás az E.ON-tól átvett azon diktálós fogyasztók számára, akik még nem kaptak számlát

FŐGÁZ a korábbi szolgáltató által javított fogyasztási adatok alapján kiállította a havi diktálós ügyfelek azon részére is az első számlákat, akinek eddig a hibás adatok alapján nem tudott számlázni. Ezek az első számlák a nemzeti ünnepre tekintettel várhatóan a jövő hét végén érkeznek meg és a 2016 január elejétől február második feléig terjedő időszak becsült fogyasztását fogják elszámolni.

Azok számára, akiknek gondot jelent a számla egyösszegű befizetése, a FŐGÁZ továbbra is biztosítja a részletfizetési lehetőséget.

Kérjük, hogy a számlán szereplő azonosítók segítségével a számlán szereplő diktálási időszakban szíveskedjenek a mérőállást bediktálni. A számlázás elhúzódása miatt a diktálási időszakot márciusban két nappal meghosszabbítjuk.

Felhívjuk figyelmét, hogy ha az adott hónapban a mérőállását nem, vagy határidőn túl közli, a fogyasztott mennyiséget becsléssel állapítjuk meg.

A FŐGÁZ köszöni türelmét és megértését.


Információk a mérőállás-diktálásról

Kérjük, ha Ön havi diktálós megállapodással rendelkezik, mérőállását a diktálási időszakban rögzítse.
Ha az adott hónapban a mérőállását nem, vagy határidőn túl közli, a fogyasztott mennyiséget becsléssel állapítjuk meg.

A diktálási időszaktól eltérő időpontban rögzített mérőállásról nem készítünk számlát, azt csak a következő elszámoló számlában számoljuk el.

Ha  Ön az egyenletes, éves elszámolást választotta, a havi részszámláit a várható éves fogyasztás felosztásával állítjuk ki, a diktált mérőállás csak az éves leolvasást követő elszámoló számlában fog megjelenni.


 Információk az I-II. árkategóriák közötti megosztásról

Jogszabály alapján az egyetemes szolgáltatásban a 20 m3/h alatti mérőteljesítménnyel ren-delkező felhasználók esetében a kedvezményes áron igénybe vehető mennyiség naptári évre számítva 41.040 MJ (ami kb. 1200 m3 mennyiségnek felel meg).

A havi számlákban elszámolt mennyiség I. és II. árkategória szerinti megosztás módjáról a jogszabály nem rendelkezik, ezért annak szabályait a szolgáltatók az üzletszabályzatukban határozzák meg.

A FŐGÁZ és az E.ON üzletszabályzata ebből a szempontból némileg eltérően rendelkezik, ami az átvételt követően kismértékű változást jelent a felhasználók számára.

Az E.ON a 2016. január 1-jét megelőzően kibocsátott számlákban minden hónapban egy fix arány alapján számlázott I. árkategóriával, az e feletti részt pedig II. árkategóriával számolta el. Részszámlázás esetén minden hónapban megközelítőleg azonos összeg került a kedvez-ményes kategóriába, havi diktálás esetén pedig az adott időszakra az éves keret jelleggörbe szerinti időarányos része.

A FŐGÁZ ugyanakkor minden számlában az éves szinten adható kedvezményes mennyiség idő- és fogyasztásarányos mértékét érvényesíti I. árkategóriában.
Ez a megosztási mód dinamikus módon figyelembe veszi a havi hőmérséklet alakulását is, és szükség szerint folyamatosan korrigálja a megosztási arányt úgy, hogy az év végéig arányo-san legyen elosztva az I. árkategóriával elszámolható mennyiség.
A FŐGÁZ-nál a naptári évre adható kedvezményes mennyiség elszámolása a december 31-ét követően kibocsátott első elszámoló számlában történik meg.

A két szolgáltató elszámolásában lényegi eltérés nincs. Mindkét eljárás megfelel a jogsza-bálynak és végül naptári év szintjén mindkettő azonos fizetési kötelezettséget jelent, esetlege-sen a havi eloszlásban lehet kisebb különbség.
 

Mikor kell a FŐGÁZ-nak bejelentenem a mérőállásomat?

A mérőállás bejelentésére az első FŐGÁZ-számla kézhezvétele után nyílik újra lehetőség, a számlán szereplő azonosítók megadásával. Addig nem lehetséges diktálni.

Az első számlát követően már a FŐGÁZ elérhetőségein tudja mérőállását bejelenteni:

Az Ön mérőállás-diktálási időszakát a havi számlákon megtalálja.

Módosíthatom-e a FŐGÁZ által meghatározott részszámlaértékeket?

Igen, évente egy alkalommal, az első számla kézhezvétele után.

Mi a teendőm, hogy az önkormányzati támogatást továbbra is megkapjam?

Az Ön számára az önkormányzat által nyújtott támogatások a jövőben a FŐGÁZ-hoz fognak érkezni.

Ha Ön korábban lakhatást segítő támogatást kapott, akkor javasoljuk, időben keresse fel az önkormányzatot a támogatás folyamatos biztosítása érdekében. Az önkormányzat ugyanis csak akkor tudja a támogatást folyamatosan utalni, ha rendelkezésére áll az Ön FŐGÁZ-nál nyilvántartott felhasználóazonosító száma.

December közepétől már hívhatja ügyfélszolgálatunkat a 06 40 474-474 telefonszámon, hogy tájékoztatni tudjuk Önt az új felhasználóazonosító számáról, amely alapján az önkormányzat utalhatja a támogatást.

Első FŐGÁZ-számláján mindenképp megtalálja a felhasználóazonosító számát.

Bankszámlámról csoportos beszedéssel fizettem az E.ON számlámat. A FŐGÁZ-nál is így szeretném. Van bármilyen teendőm?

Ha Ön korábban megbízást adott bankjának, hogy az E.ON által kiállított földgázszámláit csoportos beszedéssel egyenlítse ki, akkor megbízása a FŐGÁZ-számlák kiegyenlítésére is érvényes lesz. Néhány ügyfelünknél előfordulhat, hogy megbízása nem érkezett meg a FŐGÁZ-hoz. Abban az esetben tehát, ha a tőlünk kapott első számlájához Ön mégis kap csekket, új megbízást kell adnia a bankjának a FŐGÁZ számára, az első számlán szereplő azonosítókkal.

Abban az esetben, ha Ön a megbízását időközben törölte, a FŐGÁZ mégis olyan számlát állított ki Önnek, amelyen fizetési módként csoportos beszedés szerepel, kérjük, hogy a fizetési adatok pontosítása érdekében ezt jelezze ügyfélszolgálatunk részére. A számlát kifizetheti egyedi banki átutalással vagy kérésére csekket küldünk.

Kérjük, hogy biztosítsa folyószámláján a számla összegének megfelelő fedezetet, és szükség esetén módosítsa a beszedési limitet, hogy a beszedés sikeresen megtörténhessen.

 

Az E.ON Energiaszolgáltató Kft. egyetemes szolgáltatási engedélyének visszavonásával egyidejűleg a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a FŐGÁZ-t jelölte ki az E.ON Energiaszolgáltató Kft. felhasználóinak ellátására.

A közel 160 éves tapasztalattal rendelkező FŐGÁZ az ENKSZ Első Nemzeti Közműszolgáltató szakmai irányítása alatt áll. Így a 2016. január 1-jei szolgáltatóváltást követően Ön már az állami közműszolgáltatás keretein belül veszi igénybe a gázszolgáltatást.

A szolgáltatóváltás kapcsán mérőcserére vagy más műszaki beavatkozásra nincs szükség Önnél. Gondoskodunk róla, hogy gázellátása zavartalan, folyamatos és biztonságos legyen.

Az Önt ellátó földgázelosztó társaság nem változik, továbbra is az E.ON Dél- vagy Közép-dunántúli Gázhálózati Zrt., illetve a MAGÁZ marad. Gázszivárgás esetén hívja haladéktalanul a telefonszámukat, amely a gázszámlák első oldalán található.

Ne hagyja, hogy az E.ON-ra vagy a FŐGÁZ-ra hivatkozó személyek megtévesszék, előzetes értesítés nélkül egyik cég sem keresi  fel Önt. Az igazolvány vagy megbízólevél megtekintésével ellenőrizze, hogy kit enged be lakásába, ingatlanába! Az Ön lakásánál sem az E.ON, sem a FŐGÁZ munkatársai, megbízottjai nem kérnek és nem is fogadnak el készpénzt!

A legnagyobb ügyfélforgalmat kiszolgáló pontokon (Dunaújváros, Kaposvár, Nagykanizsa, Pécs, Székesfehérvár, Szekszárd, Veszprém,  Zalaegerszeg) 2016. január 4-étől már új ügyfélszolgálati irodákban várjuk!